HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và Công đoàn giáo dục Đắk Lắk về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Được sự nhất trí của Đảng ủy, ngày 12 tháng 11 năm 2021 Trường THPT Lê Quý Đôn đã tiến hành tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm học 2021 – 2022 [...]