CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP TẠI THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐẮK LẮK

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban tổ chức gửi đến Quý thầy/cô và các bạn học sinh Link tham gia Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp.
– Quý thầy/ cô Ban tư vấn vui lòng vào trước 20 phút để kiểm tra âm thanh và hình ảnh.
– Các bạn học sinh vui lòng vào trước 15 phút để chương trình được diễn ra đúng giờ. Sau khi các bạn học sinh vào phòng ZOOM thực hiện đổi tên: Lớp – Họ và Tên (Ví dụ: 12A1 – Nguyễn Như Quỳnh).
Thời gian: 15h30 ngày 11 tháng 12 năm 2021 (Thứ 7)
Tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/97304144658?pwd=VWY1ZDBkdEdhZmV4TXR4MFdYanBadz09
ID cuộc họp: 973 0414 4658
Mật mã: 404977