CHƯƠNG TRÌNH TIÊM VACXIN COVID-19 CHO TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình diễn ra duy nhất trong một ngày Thứ 4 (01/12/2021) theo kế hoạch sau:

Để tránh tập trung đông người và chờ đợi, học sinh in và điền thông tin vào phiếu theo mẫu sau: