ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – ĐỊA LÍ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – ĐỊA LÍ

Lượt xem:

               KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – LỚP 10 Thời gian: 45 phút CÂU HỎI: Câu 1:  Các thạch nhũ trong hang động đá vôi là kết quả của: phong hóa sinh học. B. phong hóa hóa học. phong hóa lý học. D. sự kết hợp của cả 3 loại phong hóa. Câu 2:  Ngoại lực sinh ra do: tác động của gió. B. sự vận chuyển của vật [...]
Câu hỏi ôn tập chương công nghiệp địa 10

Câu hỏi ôn tập chương công nghiệp địa 10

Lượt xem:

[...]