BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÍ 11

BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÍ 11

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN     (Đề thi có 06 trang)                     KIỂM TRA GIỮA KÌ I.                     NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN Địa Lý – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)     Câu 1. Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La Tinh là kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu. khoáng sản [...]
Ôn tập Lý thuyết đọc hiểu văn bản

Ôn tập Lý thuyết đọc hiểu văn bản

Lượt xem:

[...]
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 11 – BÀI NHẬT BẢN – Thầy Kiên Chung

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 11 – BÀI NHẬT BẢN – Thầy Kiên Chung

Lượt xem:

[...]