ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ LỊCH SỬ – GDCD                      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – LỊCH SỬ 10                                             NĂM HỌC: 2021 – 2022 NỘI DUNG TRỌNG TÂM  . Chủ đề: Chủ đề Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống Ấn Độ. – Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. (Thời kì Vương triều Gup [...]
Bài ôn tập lớp 10 Từ bài 14 đến bài 16

Bài ôn tập lớp 10 Từ bài 14 đến bài 16

Lượt xem:

[...]