ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK1, NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK1, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ LỊCH SỬ – GDCD  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – LỊCH SỬ 11         NĂM HỌC: 2021 – 2022 NỘI DUNG TRỌNG TÂM  . Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại. Lập bảng hệ thống kiến thức các thành tựu về văn học, nghệ thuật đầu thời kì cận đại Bài 9: Cách mạng [...]
ÔN TẬP GDCD HK2 k11 – Cô Sương

ÔN TẬP GDCD HK2 k11 – Cô Sương

Lượt xem:

[...]