ĐỀ CƯƠNG ÔN CUỐI KÌ I, NĂM 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN CUỐI KÌ I, NĂM 2021-2022

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ LỊCH SỬ – GDCD ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2021 – 2022   PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)  Cần nắm được các nội dung sau: Bối cảnh diễn ra Hội nghị Ianta, quyết định của HN và hệ quả của những [...]
Đề thi thử KHXH – THPT quốc gia năm 2020 – Lần 3

Đề thi thử KHXH – THPT quốc gia năm 2020 – Lần 3

Lượt xem:

[...]
Bài 6 Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 6 Công dân với các quyền tự do cơ bản

Lượt xem:

[...]
ÔN TẬP GDCD HK2 K12 – Cô Sương

ÔN TẬP GDCD HK2 K12 – Cô Sương

Lượt xem:

[...]
LỊCH SỬ VIỆT NAM 12 GIAI ĐOẠN 1954-1975 –  Cô Hào

LỊCH SỬ VIỆT NAM 12 GIAI ĐOẠN 1954-1975 – Cô Hào

Lượt xem:

[...]