Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 11

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 11

Lượt xem:

[...]
Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 12

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 12

Lượt xem:

[...]
Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 10

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 10

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]