LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019

LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
ĐỀ CƯƠNG – MA TRẬN – ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC NĂM 2018 – 2019

ĐỀ CƯƠNG – MA TRẬN – ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC NĂM 2018 – 2019

Lượt xem:

DeCuong-MaTran-DeKT-MonTinHoc2018-2019 [...]
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 – 2019 VÀ ĐĂNG KÝ NỘI DUNG KẾ HOẠCH BDTX 2019-2020 TỔ NGOẠI NGỮ

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 – 2019 VÀ ĐĂNG KÝ NỘI DUNG KẾ HOẠCH BDTX 2019-2020 TỔ NGOẠI NGỮ

Lượt xem:

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 – 2019 VÀ ĐĂNG KÝ NỘI DUNG KẾ HOẠCH BDTX 2019-2020 TỔ NN [...]
Giáo án môn Sinh

Giáo án môn Sinh

Lượt xem:

giaoansinhhc3khoi [...]
TOÀN BỘ TÀI LIỆU THI TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH QUỐC GIA 2018

TOÀN BỘ TÀI LIỆU THI TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH QUỐC GIA 2018

Lượt xem:

TOAN-BO-TAI-LIEU-TAP-HUAN-THI-TOT-NGHIEP-VA-TUYEN-SINH-QUOC-GIA-2018 [...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, ĐỀ VÀ MA TRẬN ĐỀ TIN HỌC 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, ĐỀ VÀ MA TRẬN ĐỀ TIN HỌC 10

Lượt xem:

KIỂM TRA HKII TIN 10 [...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ TIN HỌC 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ TIN HỌC 12

Lượt xem:

KiemTraHK2-Tin12-2018-2019 [...]
Đề cương ôn tập Môn Sinh Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Đề cương ôn tập Môn Sinh Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Tải về Đề cương ôn tập môn Sinh HKII [...]
Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 11

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 11

Lượt xem:

[...]
Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 12

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 12

Lượt xem:

[...]
Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 10

Đề cương ôn tập Học kỳ 1 Tin học 10

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]