ĐỀ CƯƠNG ÔN CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ: LỊCH SỬ-GDCD   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I Môn:GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 Năm học: 2021 – 2022 NỘI DUNG CẦN ĐẠT Bài 1. Pháp luật và đời sống 1 – Khái niệm, đặc trưng của pháp luật. 2 – Bản chất của pháp luật. 3 – Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. 4 – Vai trò của [...]