KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Diễn ra trong ngày 24/11/2021, trong lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp, do đó, ngành giáo dục đã xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra trong an toàn và nghiêm túc.
Theo đúng tinh thần công văn số1857/ SGDĐT-QLCK-CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19, từ ngày 23/11/2021, điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn đã chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chủ động phối hợp với công an địa phương;  Y tế phường để đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện test nhanh Sars – CoV – 2 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi.
Tham dự kỳ thi, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi, toàn bộ thí sinh và cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi đã tuân thủ tốt quy định 5K trong phòng chống dịch.