Phạm Đức Minh
 • Phạm Đức Minh
 • CBCNV Đã chuyển công tác
 • Giáo viên tổ Địa lý - Bí thư đoàn trường
 • phamducminh79@gmail.com
Võ Ngọc Nam
 • Võ Ngọc Nam
 • CBCNV Đã chuyển công tác
 • Phó hiệu trưởng nhà trường
 • 0983006067
 • ngocnamlqd2006@gmail.com
Hồ Sỹ Giáp
 • Hồ Sỹ Giáp
 • CBCNV Đã chuyển công tác
 • Kế toán
 • 0914407456
 • giapcbq@yahoo.com.vn
Võ Thị Nhâm
 • Võ Thị Nhâm
 • CBCNV Đã chuyển công tác
 • Kế Toán - Tổ trưởng tổ Văn phòng
 • 038 8272895
 • nhamhoadong@gmail.com