Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Chi bộ 1
 • Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng
 • 0942657779
 • ngxuanhuonglqd@gmail.com
Phạm Thị Thanh
 • Phạm Thị Thanh
 • Chi bộ 1
 • Nhân viên Văn thư
 • 0934943873
 • thanhlqd@gmail.com
Trần An Nhàn
 • Trần An Nhàn
 • Chi bộ 1
 • BTV Đảng Ủy - Phó Hiệu Trưởng
 • 0979774466
 • annhan719@gmail.com