Trần Quốc Chấn
 • Trần Quốc Chấn
 • Chi bộ 3
 • Tổ trưởng chuyên môn - Bí thư Chi bộ 3
 • 0985251285
 • quocchanlqd@gmail.com
Thái Thị Thành Yên
 • Thái Thị Thành Yên
 • Chi bộ 3
 • Tổ trưởng chuyên môn - PBT chi bộ 3
 • 0914922020
 • thai.phamyen@gmail.com
Phạm Văn Đông
 • Phạm Văn Đông
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Lý - Tổ trưởng Chuyên môn - Chi Ủy viên
 • 0906519572
 • thaydonglequidon@gmail.com
Phạm Thanh Hoàng
 • Phạm Thanh Hoàng
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Anh văn - Tổ phó Tổ Anh văn
 • 123456789
 • phamthanhoang@gmail.com
Trần Thị Cẩm Châu
 • Trần Thị Cẩm Châu
 • Chi bộ 3
 • Tổ phó chuyên môn
 • tranthicamchau0@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lộc
 • Nguyễn Ngọc Lộc
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Lý - KTCN - Tổ phó Chuyên môn
 • 0916902745
 • khoaloc@gmail.com
Phan Thị Cẩm Thanh
 • Phan Thị Cẩm Thanh
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Lý- Tổ phó chuyên môn - Thư ký hội đồng
 • 01222433678
 • camthanhlqd@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tiếng Anh - Chủ tịch công đoàn
 • 09151444777
 • ngocyenlqd@gmail.com
Lê Thu Hương
 • Lê Thu Hương
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0905338190
 • lethuhuonglqd@gmail.com
Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0942516677
 • honghanhlqd@gmail.com
Phan Thị Hồng Vân
 • Phan Thị Hồng Vân
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0905322357
 • phanhongvanlqd@gmail.com
Nguyễn Phương Huy
 • Nguyễn Phương Huy
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0982007294
 • huy73lqd@gmail.com
Trần Khánh Uyên
 • Trần Khánh Uyên
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0982636389
 • trankhanhuyenlqd76@gmail.com
Niê Khánh Hương
 • Niê Khánh Hương
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tiếng Anh - Bí thư đoàn trường
 • 0905123566
 • midnight2510@yahoo.com
Ngô Thị Minh Nguyên
 • Ngô Thị Minh Nguyên
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên tổ Lý - KTCN
 • ngominhnguyenbmt@gmail.com
Hồ Thị Dung
 • Hồ Thị Dung
 • Chi bộ 3
 • Nhân viên Y tế
 • 0973.940.411
 • dungho940411@gmail.com
Trương Nữ Tường Vy
 • Trương Nữ Tường Vy
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Hóa
 • 0374266155
 • truongnutuongvy1993@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Ánh
 • Nguyễn Thị Kim Ánh
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • nguyenthikimanh6665@gmail.com
Tề Thị Thuận
 • Tề Thị Thuận
 • Chi bộ 3
 • Giáo viên Anh văn
 • thuantethi@gmail.com