Ngô Kiên Chung
 • Ngô Kiên Chung
 • Chi bộ 4
 • Tổ trưởng chuyên môn - Bí thư Chi bộ 4
 • 0905649115
 • kienchungbmt@gmail.com
Bùi Thu Hương
 • Bùi Thu Hương
 • Chi bộ 4
 • Tổ trưởng chuyên môn - Chi Ủy viên
 • 0985000917
 • thuhuonglqd@gmail.com
Phan Thị Thúy
 • Phan Thị Thúy
 • Chi bộ 4
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0914471078
 • phanthuylqd@gmail.com
Hà Thị Trúc Quỳnh
 • Hà Thị Trúc Quỳnh
 • Chi bộ 4
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0914250078
 • trucquynhlqd@gmail.com
Nguyễn Thị Ngà
 • Nguyễn Thị Ngà
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Địa
 • 01679241740
 • nguyennga80bmt@gmail.com
Đặng Thị Minh Huệ
 • Đặng Thị Minh Huệ
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Lý - Tổ Địa
 • minhhuedang85@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên - Phó CT Công đoàn
 • 0934989556
 • thanhhalqd@gmail.com
Lê Thị Ánh Huyền
 • Lê Thị Ánh Huyền
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên - Chi Ủy Viên
 • 01238400789
 • anhhuyenlqd@gmail.com
Lê Thị Thái
 • Lê Thị Thái
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Giáo dục Công dân
 • 0972307330
 • lethai81lqd@gmail.com
Đặng Thị Mai Lý
 • Đặng Thị Mai Lý
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Văn
 • 0868881280
 • dangthimaily80@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên - Phó bí thư chi bộ 4
 • 0916111181
 • thuthuylqdbmt@gmail.com
Trầm Thị Hồng
 • Trầm Thị Hồng
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên
Lê Thị Duyên
 • Lê Thị Duyên
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Văn
 • 0935141075
 • duyennhantranphu@gmail.com
Tạ Thị Ngọc Lam
 • Tạ Thị Ngọc Lam
 • Chi bộ 4
 • Giáo viên Văn
 • 0984949474
 • ngoclam83lqd@gmail.com