Ngô Kiên Chung
 • Ngô Kiên Chung
 • Tổ Địa lý
 • Tổ trưởng chuyên môn - Bí thư Chi bộ 4
 • 0905649115
 • kienchungbmt@gmail.com
Nguyễn Thị Ngà
 • Nguyễn Thị Ngà
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên Địa
 • 01679241740
 • nguyennga80bmt@gmail.com
Đặng Thị Minh Huệ
 • Đặng Thị Minh Huệ
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên Lý - Tổ Địa
 • minhhuedang85@gmail.com
Nguyễn Thị Hoa
 • Nguyễn Thị Hoa
 • Tổ Địa lý
 • Giáo viên Địa - Tổ Địa
 • vinhphong1310@gmail.com