Bùi Thu Hương
 • Bùi Thu Hương
 • Tổ Văn
 • Tổ trưởng chuyên môn - Chi Ủy viên
 • 0985000917
 • thuhuonglqd@gmail.com
Trần An Nhàn
 • Trần An Nhàn
 • Tổ Văn
 • BTV Đảng Ủy - Phó Hiệu Trưởng
 • 0979774466
 • annhan719@gmail.com
Hà Thị Trúc Quỳnh
 • Hà Thị Trúc Quỳnh
 • Tổ Văn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0914250078
 • trucquynhlqd@gmail.com
Khổng Thị Sáu
 • Khổng Thị Sáu
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 01268187335
 • sau72lqd@gmail.com
Hồ Thị Phương Linh
 • Hồ Thị Phương Linh
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • phuonglinhlqd@gmail.com
Hồ Vũ Diệu Linh
 • Hồ Vũ Diệu Linh
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 0973475956
 • hovudieulinh1977@gmail.com
Đặng Thị Mai Lý
 • Đặng Thị Mai Lý
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 0868881280
 • dangthimaily80@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Văn
 • Giáo viên - Phó bí thư chi bộ 4
 • 0916111181
 • thuthuylqdbmt@gmail.com
Võ Phước Thọ
 • Võ Phước Thọ
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 0935987788
 • thogv1973@gmail.com
Trầm Thị Hồng
 • Trầm Thị Hồng
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
Phan Thị Đào
 • Phan Thị Đào
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • 0982132452
 • phandaolqd@gmail.co
Lê Thị Duyên
 • Lê Thị Duyên
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 0935141075
 • duyennhantranphu@gmail.com
Tạ Thị Ngọc Lam
 • Tạ Thị Ngọc Lam
 • Tổ Văn
 • Giáo viên Văn
 • 0984949474
 • ngoclam83lqd@gmail.com