Phạm Thị Thanh
 • Phạm Thị Thanh
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Văn thư - Tổ trưởng tổ Văn Phòng - Phó BT chi bộ
 • 0934943873
 • thanhlqd@gmail.com
Đỗ Thị Diệu Linh
 • Đỗ Thị Diệu Linh
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán trưởng
 • 0935217121
 • dieulinhdo_lqd@gmail.com
Trần Lê Phương Quý
 • Trần Lê Phương Quý
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thư viện
 • 0914242528
 • phuongquylqd@gmail.com
Lê Quang
 • Lê Quang
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 0947329478
Nguyễn Thị Thu Lan
 • Nguyễn Thị Thu Lan
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên tạp vụ
 • 093 5437676
 • thulanlqd@gmail.com
Hồ Thị Dung
 • Hồ Thị Dung
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế
 • 0973.940.411
 • dungho940411@gmail.com
Phạm Thị Kim Dung
 • Phạm Thị Kim Dung
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thiết bị
 • 0949007618
 • kimdung250591@gmail.com