THÔNG BÁO KIỂM DÒ THÔNG TIN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị phụ huynh kiểm dò thông tin, mọi sai sót vui lòng báo về ban tuyển sinh lớp 10 của nhà trường trước 17h ngày 21/07/2022

Trân trọng!